Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng

Được bố trí từ tầng 11 đến tầng 15 của Tòa nhà, với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, diện tích mặt sàn mỗi...