Cho thuê văn phòng

Cho thuê văn phòng

Văn phòng cho thuê

Văn phòng cho thuê

Được bố trí từ tầng 11 đến tầng 15 của Tòa nhà, với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, diện tích mặt sàn mỗi...

phong