TỔNG CÔNG TY PTSC LÀM LỄ TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN DẦU KH

TỔNG CÔNG TY PTSC LÀM LỄ TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN DẦU KH

Ngày 03/08/2018, Tổng công ty PTSC làm Lễ Tổng kết thực hiện Kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn dầu khí số 153/KHPH/CAT và ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn mới giữ Công an Tỉnh BRVT và Tổng công ty PTSC

 

 

 

 

 

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trên form trước khi gửi

TỔNG CÔNG TY PTSC LÀM LỄ TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỐI HỢP BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN DẦU KH   Xem chi tiết

phong_detail