Liên hệ

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN DẦU KHÍ PTSC

Địa chỉ: Số 9 - 11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84.254. 3588 588 - Fax: 84. 254. 3588 589 - Email: petrohotel@ptsc.com.vn  

Website: www.petrohotel.vn

Ông Huỳnh Hồ Chí Tâm - Trưởng phòng Thương mại 

Điện thoại: 84.254. 3588 588 - Di động: 84.906. 358 639 - Email: tamhuynh@ptsc.com.vn

Bà Bùi Minh Thy - Phó phòng Lữ hành   

Điện thoại: 84.254. 3588 585 - Di động: 84.902.686.986 - Email: thybm@ptsc.com.vn

(*) - Những mục phải nhập

Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC